Ragn-Sells får böter för utsläpp i Gothemsån

1:58 min

Nu har avfallsföretaget Ragn-Sells fått sitt straff för att företagets kompostanläggning i Roma läckt ut förorenat vatten i Gothemsån under flera månader. 100 000 kronor ska företaget betala i företagsbot.

Ragn-Sells har brutit mot villkoren för anläggningen, men det var av oaktsamhet konstaterar riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg.

Marknadschefen på företaget, Johan Börje, är inte förvånad över straffet utan har full förståelse för att Ragn-Sells nu får böta.

Det var för snart två år sedan som larmet kom om att det inte stod rätt till med Ragns-Sells kompostanläggning i Roma. I strafföreläggandet konstaterar kammaråklagaren att företaget alltså inte följde villkoren.

Till exempel skulle komposteringen varit sluten, men det följde inte Ragn-Sells. I stället låg hushållsavfallet öppet på en asfaltsplatta, och när det regnade rann lakvatten ut i Gothemsån och i omgivningen.

Så pågick det i flera månader utan att företaget gjorde något. Johan Börje säger att han beklagar det hela, men menar att så fort det stod klart hur det var, tog Ragn-Sells tag i det hela.

Hushållsavfallet går nu till fastlandet och blir biogas.