Bara liten effekt på sikt av medicin mot adhd

1:59 min

De läkemedel som skrivs ut mot adhd är inte särskilt effektiva på sikt visar studier. Trots det ökar utskrivningen av läkemedel kraftigt.

Som vi rapporterade om i förra veckan så har utskrivningen av läkemedel till barn med adhd i Örebro län fyrdubblats på fem år.

Men innan mediciner sätts in ska barn i första hand få psykosociala insatser. Det säger Alexander Håkansson som är psykolog och psykoterpaeut och undervisar om adhd på universitet i Örebro.

- Rekommendationerna från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen är, som jag förstår det, att i första hand börja med psykosociala insatser och gå över till läkemedel om man finner att de psykosociala insatserna inte är tillräckliga, berättar Alexander Håkansson.

Han betonar att det rör sig om en rekommendation, inta om någon tvingande regel. Så hur gör man inom sjukvården i Örebro län? Ja, det beror alldeles på vad du lägger in i begreppet.

Pyskosocialt stöd ges alltid säger Anita Ivarsson, chef för barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten, men behandling som beteendeterapi eller liknande erbjuds inte. Det är läkare Jan Pilotti kritisk mot:

- Jag har sett många exempel på när man sitter in medicin på väldigt lösa boliner, säger han och berättar om patienter med oklara diagnoser där läkare sätter in medicinering för att pröva.

- Så ska man inte behandla barn. Man ska sätta ordentliga diagnoser! fortsätter Pilotti och betonar att det finns andra behandlingsalternativ som familjeterapi och miljöterapi.

Pilotti är specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Både han och Alexander Håkansson på universitetet påpekar att starka påtryckningar kommer från läkemedelsbolagen. Förra året fick 783 unga patienter i åldrarna 5 till 19 år läkemedel mot adhd i Örebro län, vilket alltså är nästan fyra gånger så många som fem år innan.

Men medicinerna är inte särskilt effektiva på sikt, berättar Alexander Håkansson.

- Om man tittar på långtidsuppföljningar från USA så ser det ut som att läkemedel inte har så positiv effekt som man tidigare hoppats på, säger han.

Efter ett par år är skillnaderna inte så stora mellan de som får och de som inte får läkemedel, enligt studierna.

- Kanske måste man börja titta lite mer på hur man kan öka psykologiska eller psykosociala behandlingsmetoder eftersom det inte tycks som att allt ordnar sig med läkemedel, säger Alexander Håkansson.