PCB-larm

Onormala halter av det farliga miljögiftet PCB har uppmätts i Laggarberg i Timrå kommun. Giftet finns på en betesmark i närheten av en avloppsbrunn. Men om PCB giftet kommer från brunnen, som vid flera tillfällen har svämmat över, eller från någon annan källa , det går inte att säga idag.
Christer Persson är miljöchef i Timrå å säger till radio västernorrland att läget är så allvarligt att man kommer göra uppföljande undersökningar å se om det finns samband med utsläpp i omgivningen. Men han tillägger också att eftersom höga värden bara hittats på en plats finns det ingen anledning för andra i Laggarberg att oroa sig