Bara 1 av 3 fick jobb

Arbetslösa som varit anslutna till den så kallade aktivitetsgarantin för långtidsarbetslösa har haft svårt att få ett riktigt jobb.
Det visar en utvärdering som Arbetsmarknadsstyrelsen har gjort. I Norrbotten är cirka 2000 personer inskrivna i aktivitetsgarantin för långtidarbetslösa och hittills har endast var tredje lyckats få ett arbete. Men Lena Jatko på Länsarbetsnämnden i Norrbotten är ändå nöjd med resultatet. Hon menar att många av dem som nu lyckats få jobb skulle fortsatt att vara arbetslösa om det inte vore för aktivitetsgarantin.