Ny volontärförmedling

Efter två års verksamhet med volontärförmedling för ungdom, benämnt Boomerangprojekt i Kristinehamn, startar nu liknande verksamhet i Karlstad.
Ett 50-tal arbetslösa ungdomar har redan anmält sitt intresse för antingen volontärtjänst utomlands eller att bli interpraktikstipendiater inom EU. Allt om projektet finns att läsa på www.boomerang-projektet.nu