Versionshantering av SR-API

Varje API-version går igenom en fördefinierad livscykel. Det finns fem olika nivåer som beskrivs på denna sida. En version är antingen i Utveckling, Beta, Produktion, Utgående eller borttagen.

Just nu är version 2 i Produktion, och version 1 är i Utgående.

Utveckling

Det finns behov av en eller flera förändringar som kräver en ny version av API:et. En ny version implementeras, dokumenteras och får ett nytt versionsnummer.

Beta

Den nya versionen görs tillgänglig för utvecklare i en betaversion innan den släpps i produktion. Detta gör att utvecklare med intresse för den nya funktionaliteten kan testa och komma med feedback. Stora förändringar kan i detta läge göras utan att för den del påverka versionsnummret, denna version är ju endast en förhandstitt och inte den huvudsakliga produktionsversionen. På detta sätt så kan eventuella buggar och problem fångas och fixas tidigt. Endast en version av API:et skall vara i beta vid en given tidpunkt.

Produktion

När betaperioden är klar så kan versionen släppas i produktion. Det blir denna version den huvudsakliga API-versionen som alla rekommenderas att använda. Endast en version av API:et kan vara i produktion vid en given tidpunkt. Endast tillägg och kritiska förändringar bör göras i en produktionsversion, i undantagsfall så kan även förändringar göras om det kommuniceras ut i god tid.

Utgående

När en ny senare version av API:et går i produktion så blir tidigare produktionsversion utgående, det vill säga den är fortfarande tillgänglig och kan användas men den rekommenderas ej. Det innebär att applikationer som använder denna utgående version fortfarande fungerar utan förändring men att utvecklarna bakom applikationen bör uppgradera till senaste versionen av API:et. Flera versioner av API:et kan vara utgående samtidigt även om det är rekommenderat att ha ett så litet antal utgående parallella versioner som möjligt (helst endast en). Detta för att minska komplexiteten för både Sveriges Radio och de utvecklare som använder API:et. Endast kritiska förändringar kan göras i en utgående version.

Borttagen

Efter sex månader som utgående så tas API-versionen helt enkelt bort, det vill säga att det är inte längre möjligt att använda den. Detta bör inte göras förrän alla som använder versionen har fått gott om tid på sig att flytta till senare versioner.