Högre lön för tidningsbud

Tidningsbuden har fått ett nytt löneavtal. Tidningsutgivarna och Transportarbetareförbundet är överens om ett ettårigt avtal, som ger i genomnsitt 3,5 procent högre lön. Omkirng 16 000 tidningsbud omfattas av avtalen.