Sjukvården kan bli utan vikarier

Sjukvården på Gotland riskerar nu att bli utan vikarier. Det är svårare än vanligt att få tag i sommarvikarier inom vården på landsbygden, men även lasarettet i Visby ser ut att få problem.
Kommunens beslut att vara extra försiktig med nya anställningar kan fördröja besked för de tänkta sommarvikarierna och det gör att de kanske säger nej till jobben på Gotland, säger Hans Engstedt, presstalesman för Läkarföreningen. Flera somrar i rad har lasarettets avdelningar och mottagningar varit stängda i olika omgångar. Allt har riktats in på akutvård. Men nu är läkarna oroliga för att man inte ens ska ha personal för att hinna med den det akuta. Och att låta läkare och sjuksköterskor arbeta ännu mer, det är ingen lösning för en redan ansträngd personal.