Inga pengar till nipras-åtgärder

Sollefteå kommun har inga pengar för att förhindra fler ras och säkra niporna. Den ras och skredgrupp som tillsatts och som har tagit fram ett åtgärdspaket har inga pengar till sitt förfogande och kan inte genomföra några åtgärder. I år har det varit ovanligt många och stora ras i niporna vid Ångermanälven.