Lokalproblem för friskolor

Flera friskolor i Uppsala har stora problem att hitta lokaler där de kan driva sin verksamhet. Dels finns det få lediga lokaler, dels krävs ofta att att kommunen går in med en hyresgaranti för att friskolorna ska få ett kontrakt, något som kommunen är mycket tveksam till.
- Vi har uppmärksammat tekniska kontoret på att vi behöver nya lokaler i tre års tid, men tyvärr så är det en bristvara här i Uppsala, säger Annika Isaksson som arbetar på Labansskolan. Frisärskolan Labanskolan där 20 utvecklingsstörda barn går, är speciellt inriktad mot kultur och teater, exempelvis har skolan ett teaterrum med en stor scen. Men på grund av trångboddheten har halva teaterrummet fått bli lunchmatsal. Samtidigt vill Labanskolan också utöka verksamheten och har på grund av det sagt upp kontraktet på de nuvarande lokalerna till i juni, men ännu finns inga nya lokaler, trots att de letat i tre år. Det finns en möjlig lokal men där vill fastighetsägaren att Uppsala kommun ska gå in med någon typ av garanti om att hyran ska betalas, ett vanligt krav som också andra friskolor råkat ut för. Kommunens jurist menar att kommunen inte bör stödja vissa skolor på det här sättet, eftersom alla skolor måste behandlas rättvist. Kommunstyrelsen ska diskutera frågan i eftermiddag.