Inga pengar till Björkanderska

Det blir inga kommunala pengar i årets budget till den fortsatta utbyggnaden av Björkanderska magasinet i Visby hamn.
I år var det annars tänkt att andra etappen av utbyggnaden av Björkanderska skulle starta. Men de 12 miljoner som projektet kostar stryks nu ur budgeten för 2002. Enligt en bedömning från tekniska förvaltningen kommer projektet att kunna sättas igång först i slutet av året. Björkanderska skall byggas ut med 600 kvadratmeter som bland annat ska inrymma konstnärsateljeér, produktions- och undervisningslokaler samt en studio. Dessutom sparar kommunen in på flera högre tjänster som inte tillsätts.