Fler förskollärare i Sörmland

Drygt 37 nya förskollärartjänster tillförs Sörmland- det står klart när Regeringens fördelning av pengar till personalförstärkningar och kompetensutveckling i förskolan är färdig.
Flest tjänster, 15,5 blir det i Eskilstuna, medan det i Trosa blir en tjänst på 20 procent. Men i Trosa har man också beslutat tillföra en barnskötartjänst på drygt en heltid.