Muslimer bör bojkotta Mecka

6:59 min

Vallfärden till Mecka ger legitimitet och pengar till diktaturen i Saudiarabien. Därför bör den bojkottas av muslimer världen över. Det tycker den muslimska debattören Mohammed Omar. Det blir debatt mellan honom och Bejzat Becirov, VD moskén i Malmö. 17-timmen