Haiti fruktar svältkatastrof efter Sandy

1:20 min

Medan orkanen Sandy fortsätter norrut börjar de katastrofala följderna kunna skönjas där de drabbat värst. Karibiens fattigaste nation Haiti har i orkanens spår drabbats av ett ekonomiskt dråpslag. På lite längre sikt befaras svält och hunger då skördarna regnat bort.

Haiti, med fortfarande flera hundra tusen invånare i tältläger efter jordbävningen för dryga två år sedan, hade på inget vis repat sig efter orkanen Isaacs förödelse så sent som för ett par månader sedan, då orkanen Sandy på sin väg norrut dränkte Karibiens fattigaste nation, i tre dygns skyfall.

Översvämmade vattendrag och jordskred har krävt åtminstone 52 liv, sannolikt väsentligt fler då stora delar av landet är onåbart med annat än helikoptrar, som inte finns. Broar och vägar är bortspolade.

Enbart i huvudstaden Port-au-Prince rapporteras 200 000 ha blivit hemlösa av vilka blott 17 000 getts nödtorftigt tak över huvudet.

Haiti har drabbats av ett ekonomiskt dråpslag, enligt nyhetsbyråernas citerande av premiärministern Lamothe; "Stormen tog allt".

Men FN-organisationer på plats varnar att det värsta återstår. Mest akut befaras en snabb ökning av kolera igen, av latrinförorenat dricksvatten. 86 färska fall rapporteras redan ha inträffat i huvudstaden. En tidigare koleraepidemi krävde i storleksordningen 7 500 liv med en kvarts miljon insjuknade.

På lite längre sikt befaras svält och hunger då skördarna regnat bort. Trädens frukter, bananer och brödfrukt, blåstes bort. Kaffeodlingarna, Haitibornas sparkapital, blev också förstörda.

Borgmästaren i Abricot nere på Haitis sydvästspets beskriver effekten som en "jordbrukskatastrof som kommer att bli en svältkatastrof".

För det till övermått katastrofdrabbade Haiti var detta inte den värsta av katastrofer. Men flertalet hjälporgan på plats befarar att det akuta skedet var den lindriga delen då den mer långsiktiga skadan är förstörda skördar med en följande befarad svältkatastrof, enligt John Chaloner som är country director för organisationen Plan.

En av orsakerna till att Haiti sannolikt drabbats hårdast av alla av den här orkanen är att inga förberedelser gjorts då man trodde att den skulle passera förbi och mer drabba Kuba och Jamaica - en annan att utgångsläget, med fortfarande stora delar av befolkningen i tältläger efter jordbävningen för några år sedan, är så mycket sämre och fattigare.