Korsta bygger ut

Sundsvall Energi planerar en kraftig utbyggnad av sopförbränningsanläggningen Korstaverket i Sundsvall. Efter utbyggnaden ska anläggnigen kunna ta emot 200 000 ton sopor per år från hela Sverige. Enligt företaget kommer utsläppen att MINSKA i och med den eventuella utbyggnaden. Men alla är inte övertygade om det.
Miljöorganisationen Greenepace anser att utsläppen av miljögifter kommer att öka. Det är väldigt billigt att bränna avfall i Sverige och lönsamheten är mycket stor, säger Greenpeace som fruktar att sopimporten kommer att öka markant dom kommande åren.