Trivseln inom Landstinget ökar

Personalen inom landstinget trivs bättre på sitt arbete. Det visar den nya personalenkäten som tagits fram.
Resultatet kan ses som en utvärdering av det förändringsarbete som tog vid efter en personalenkät som genomfördes för två år sedan. Men trots det bättre resultatet finns det fortfarande en del att jobba med. Det råder fortfarade missnöje med övergripande frågor som rör lönesättning och möjligheten att förkovra sig på arbetstid. Men förändringsarbetet kommer att fortgå.