HUDDINGE

Förorenade schaktmassor vid Gladö kvarn kvar - trots anmälningar

1:45 min

De schaktmassor som dumpats i våtmarken vid industriområdet Gladö kvarn i Huddinge har inte grävts upp. För ett år sedan beslutade Länsstyrelsen att allt skulle tas bort, men fortfarande har inget hänt.

– Vi är 450 fastigheter i området, varav 60 procent är permanent bebodda och resten är fritidshus. Och eftersom vi inte har något kommunalt vatten och avlopp så är vi beroende av att miljön här är bra, i synnerhet vattenmiljön. Annars blir vi förgiftade. Det är klart som sjutton att vi blir oroade över att bly, kadmium, koppar och kvicksilver sprids i naturen, säger Jenny Malmén bor i området och är ordförande i Gladö kvarn fastighetsägarförening.

Huddinge kommun fick 2006 in den första anmälan om att schaktmassor dumpats utan tillstånd vid industriområdet Gladö Kvarn och fortfarande efter flera anmälningar ligger schaktmassorna orörda.

I dag är det Länsstyrelsen som arbetar med fallet och de beslutade för nästan två år sedan att företaget, som dumpat avfall från bland annat byggararbetsplatser i innerstan, skulle gräva upp utfyllnaden. Men företaget överklagade och ärendet lades ned, så idag arbetar Länsstyrelsens jurister med att hitta nya vägar för att få företaget att sanera.

Men Jenny Malmén som bor i Gladö kvarn är trött på att vänta.

– Någon måste sanera och jag är ledsen men det går inte att bara skyffla frågan fram och tillbaka och vänta. Man måste städa upp nu.

Länsstyrelsens provtagningar av schaktmassorna har mätt höga halter av bly och de innehåller även ämnen som zink, nickel och krom. Marica Lindblad som är oppositionsråd för Miljöpartiet i Huddinge kommun har sedan hon uppmärksammade fallet arbetat aktivt för frågan och hon tycker att i väntan på Länsstyrelsens arbete borde de ligga i Huddinge kommuns intresse att agera.

– När jag har följt ärendet så upplever jag att Huddinge kommun har visat en tämligen stor passivitet i de här ärendet och inte taget frågan på allvar. Schaktmassorna riskerar ju alltså att vara en tickande miljöbomb, säger Marica Lindblad, oppositionsråd för Miljöpartiet i Huddinge kommun.

Eva-Christina Arvidsson, miljöchef på Huddinge kommun, har avböjt att kommentera och menar att det är Länsstyrelsens ärende.