Kalifornien startar utsläppshandel

2:18 min

Delstaten Kalifornien i USA börjar nästa år med handel för koldioxidutsläpp, liknande det som redan finns i EU. Redan nu i november smygstartar handeln. Det innebär att hundratals elbolag, oljeraffinaderier och cementfabriker måste betala för rätten att släppa ut koldioxid. Förhoppningen är utsläppshandeln ska gynna grön teknik och på sikt minska oljeberoendet.

- Man vill minska importen av olja, och då är utsläppshandel ett sätt att effektivisera energiproduktionen, säger Lars Zetterberg är klimatforskare på svenska miljöinstitutet.

Det handelssystem som USA:s folkrikaste delstat Kalifornien nu drar igång innebär att företag som släpper ut koldioxid måste köpa så kallade utsläppsrätter – en utsläppsrätt för varje ton koldioxid som företaget släpper ut. Tanken är att när priset för att släppa ut koldioxid stiger ska företagen välja att istället ta fram klimatsmarta lösningar och energisnål teknik, för att på så vis spara in på utsläppskostnaden.

I Kalifornien kommer så gott som samtliga utsläpp av växthusgaser att ingå i handeln – det vill säga utsläpp från industrier, elkraftverk, jordbruk och transporter. Handeln kommer att bli den näst största i världen – efter EU där man ända sen 2005 har kunnat köpa och sälja rättten att förorena.
Om det i Kalifornien nu fungerar som det är tänkt finns chansen att systemet kan spridas till resten av landet.


- Ett handelssystem i Kalifornien som sen leder till en teknikutveckling, den kan få konsekvenser i hela USA, tror Lars Zetterberg.

Förutom Kalifornien satsar nu en rad länder runtom i världen på att reglera sina utsläpp genom såna här handelssystem. Exempel på det är Australien, Nya Zeeland och Sydkorea - och 2015 ska även Kina, med sina enorma utsläpp, låta marknaden sätta priset på koldioxiden.

Inom några år ska också de här lokala koldioxid-marknaderna börja sammanbindas, så att till exempel svenska företag då kan köpa utsläppsrätter, i till exempel Australien.

Den här utvecklingen sker vid sidan om FN:s misslyckande med att göra kyotoprotokollet till ett globalt avtal om begränsningar för koldioxidutsläpp. Att regionala handelsmarknader nu växer fram, kan hjälpa FN:s strävan, tror Lars Zetterberg.

- Sen kan man se det här som ett klimatpolitiskt framsteg. Eftersom det inte finns något globalt klimatavtal ännu så är det väldigt viktigt att det ändå pågår initiativ på att skapa såna här lokala eller regionala utsläppshandelssystem.