Organisationen för anhöriginvandring inte klar

2:11 min

Nånstans mellan 1500 och 1700 somalier väntas komma som anhöriginvandrare till Göteborg under 2012 och 2013 men ännu har kommunen ingen mottagningsorganisation klar.

Göteborg är den stad i Sverige som väntas ta emot flest anhöriginvandrare från Somalia. En av somalierna som nu hoppas kunna återförena sig med sin fru och dotter är Ayub Ahmed Hassan.

– Det är svårt att bo i två olika länder. Det är mycket bättre om vi kan bo tillsammans, säger Ayub Ahmed Hassan som fortfarande väntar på svar från Migrationsverket.

Bakgrunden till att det nu kommer många anhöriga från Somalia är den dom i Migrationsdomstolen i januari som slog fast att DNA räcker för att styrka släktskap och att fullständiga identitetshandlingar därför inte längre behövs.

Den stora gruppen som väntas komma är barn och ungdomar. Över 90 procent har anhöriga som idag bor i stadsdelarna Angered, Östra Göteborg och Västra Hisingen.

Att så många anhöriga kan komma att invandra på samma gång ställer höga krav på kommunen. Men trots att de första anhöriga redan har kommit till Göteborg är kommunen fortfarande inte klar med sin mottagningsorganisation.

Det kan jämföras med Växjö, dit över 300 somalier väntas, som var klara med sin planering redan innan sommarsemestrarna.

– Vi hade kunnat starta direkt efter semestrarna för då hade vi strukturerna klara för oss, säger Inger Bergendorff som är samordnare för Växjö kommuns mottagningsprojekt Landningsbanan.

– Vi hade förberett hos under hela våren med att ta reda på hur många anhöriga som det kunde handla om. Sedan samarbetade vi mycket med de somaliska grupperingarna för att få fram så mycket information som möjligt.

Men trots att det i Göteborg fortfarande inte finns en permanent arbetsordning för exempelvis boendefrågan tycker Pia Borg, som är planeringsledare på Stadsledningskontoret, att kommunen ligger bra till i planeringen.

– Jag tycker att vår planering är i fas med det som väntar oss, säger hon.

Ni pratar ändå om att se och lära av Växjö som inte har haft mer tid att förbereda sig än Göteborg. Varför finns det kommuner som kommit längre och som ni ska se och lära av istället för att vara det goda föredömet själva?

– Jag ser det som ett erfarenhetsutbyte. Jag tror att andra kommuner som också är berörda av den här frågan i vissa avseenden även kan lära av Göteborg.

Kristian Lönner
kristian.lonner@sr.se