Studio Ett öppnar kommentarsfälten

Måndagen 12/11 är det åter möjligt att kommentera på Studio Etts sajt. Redaktionen formulerar varje förmiddag en tydlig fråga i anslutning till den artikel vi tror alstrar mest givande diskussioner.

Kommentarsfälten till den utvalda artikeln är öppna när redaktionen är bemannad, dvs fram till kl 18.00.

Ingen inlogg krävs och du kan vara anonym. Vi kommer vara noga med att alla håller sig till ämnet och följer våra regler för kommentering.

Precis som tidigare finns även möjlighet att lämna synpunkter, tips eller ställa frågor via Facebook, Twitter eller e-post.

Att vi begränsar kommentarsfälten till en artikel per dag beror på att vi vill vara närvarande, något vi inte förmådde när alla artiklar var öppna. Här ryms insikten att vi måste begränsa för att kunna fördjupa. Som i vilket samtal som helst måste det också finns en överenskommelse om VAD vi pratar om.Vår förhoppning är att föra en dialog. Vi vill ta vara på konstruktiva synpunkter, bemöta kritik och säkerhetsställa en vettig ton.

I samband med den tillfälliga stängningen har jag tagit emot ett hundratal synpunkter som vi kunnat använda i vårt interna arbete. Många har bett oss prioritera närvaron och flera har föreslagit olika typer av inlogg. Vi finner dock fortsatt ett värde i att man ska kunna delta i en diskussion om ett känsligt ämne utan att blotta sin identitet.

Det här så klart inte slutpunkten, eller svaret på hur Studio Ett för alltid kommer ha kontakt med lyssnarna. Vi behöver ständigt lära, göra justeringar och vara nyfikna på nya tekniska lösningar. I mars gör vi en utvärdering av denna nystart. Fortsätt hör av er med synpunkter!

/Anne Lagercrantz, Ekochef och ansvarig utgivare

Anne.lagercrantz@sr.se

Studioett@sr.se

P.S. Nystarten sker tolv dagar senare än jag tidigare sagt. Anledningen är att många medarbetare fram till dess är upptagna med USA-valet.