Björklund beredd ”lyssna” efter kritik om läxhjälp

2:04 min

Nu svarar utbildningsminister Jan Björklund på kritiken mot regeringens förslag om utökat Rut-avdrag för läxhjälp även för elever som går på gymnasiet. Folkpartiledaren betonar att sista ordet ännu inte är sagt i frågan och att riksdagen kan ha synpunkter på förslaget.

– Nu har ju regeringen lagt ett förslag och naturligtvis så stödjer ju jag det, men sedan är jag helt beredd också att lyssna på riksdagens synpunkter i den fortsatta behandlingen.

I dag kan föräldrar göra avdrag för läxhjälp för barn i grundskolan eftersom det då räknas som en form av barnpassning. Sedan regeringen föreslagit  att Rut-avdraget borde gälla även läxhjälp för gymnasister har det kritiserades av både Skolverket och lärarfacken som påpekat att det kan bli orättvist för barn i fattigare familjer.

Skatteverket som nu tittat på det nya lagförslaget bedömer att så som regeringen formulerat sig finns inget som hindrar föräldrar att anlita den egna läraren som läxhjälpare, för att sedan också få Rut- avdrag för det, och att rut-tjänsten kommer att kunna omfatta mer än bara läxhjälp.

– Allt skolarbete som en gymnasist har på schemat, som den här personen behöver hjälp med, oavsett om det är veckohjälp, eller för att man ligger efter, eller för att man ska göra ett examensarbete, eller vad det kan vara, allt sådant arbete som ligger i läroplanen och som sker i hemmet ger rätt till skattereduktion, säger Pia Blank Thörnroos som är rättslig expert på Skatteverket.

– Och vi behöver inte gå in och pröva om det här är en privatlärare eller något annat, utan är det läxläsning eller annat skolarbete har man rätt till skattereduktion.

Riksdagens skatteutskott behandlar frågan om två veckor.

– Rut-avdraget är ju till för att göra det som i dag finns i en svart tjänstesektor vitt igen, och då har detta bedömts av Finansdepartementet som en sådan åtgärd, säger Folkpartiledaren Jan Björklund.

Är det ett stort problem med svartarbete när det gäller läxhjälpen?

– Många tjänstesektorer är det. Ja, det är så det har bedömts av Finansdepartementet att här har vi också en sektor där det finns svartarbete. Jag får utgå från att Finansdepartementet gör rätt bedömning. De har lagt fram förslaget och jag har liksom inte haft någon invändning mot det, men jag är helt beredd att lyssna på riksdagen i den fortsatta behandlingen.