Neuro-psykiatriska funktionshinder

Allt fler vuxna med diagnoser behöver stöd

4:00 min

Allt fler föräldrar behöver stöd i sitt föräldraskap i takt med den kraftiga ökningen av antalet vuxna som fått exempelvis diagnosen ADHD.

Catherine Ström har ADD och atypisk autism, för henne har stödet från samhället gjort att hon klarat av att ta hand om sin son på egen hand.

-- Det har betytt väldigt mycket så att jag kan känna mer självförtroende och känna mig mer avslappnad så att jag kan gå in i den här mammarollen ordentligt och verkligen vara en mamma åt min son och inte gå omkring och vara orolig för det påverkar ju honom, berättar Catherine Ström.

Tiofaldig ökning av antalet drabbade
Antalet vuxna som får neuropsykiatriska diagnoser ökar kraftigt i hela landet. De senaste sex åren har antalet personer som fått exempelvis diagnosen ADHD 15-faldigats i hela landet. I Jämtlands län har det varit en tiofaldig ökning.

Det innebär också att många fler behöver stöttning i sitt föräldraskap, framförallt med struktur, organisation och handfast och praktisk hjälp för att få ordning på en många gånger kaotisk vardag.

-- Vi ser att antalet ansökningar, utredningar och anmälningar av barn som far illa ökar och även föräldrar som själva gör ansökningar för att få stöd i sin föräldraroll, säger Kajsa Sundell teamchef vid socialförvaltningen.

Vården hinner inte med
Hos landstinget får man vänta mellan 1 och 3 år på en utredning och eventuell diagnos och även hos kommunen är kön för att få hjälp lång.

-- Vi har svårigheter att kunna hinna med de ansökningar och utredningar som behöver göras, säger Kajsa Sundell.

Den här patientgruppen får vänta länge överallt, vad ska man göra åt det här?

-- Som jag ser det behöver vi ha en väldigt bra och nära samverkan mellan olika myndigheter, landsting, primärvård och kommunen för att kunna möta upp den här målgruppen, säger Kajsa Sundell.