Sommarjobb

Västernorrland är ett av fem län i landet där antalet anmälda sommarjobb minskar.
I år är 122 färre sommarjobb anmälda till länets arbetsförmedlingar jämfört med förra året. Sammanlagt finns nu 413 lediga sommarjobb på länets arbetsförmedlingar. Det visar nya siffror från arbetsmarknadsstyrelsen. I landet som helhet däremot har sommarjobben ökat med en trejedel jämfört med förra året.