Pappor bra på föräldrarledighet

Pappor i Västmanland är bra på att ta ut föräldrarledighet. Västmanlands län intar nämnligen årets åttonde plats i TCO´s pappaindex 2001.
Det är en bra bit över genomsnittet i hela sverige och en förbättring sedan föregående år. Pappaindex är en sammanvägning av pappors andel av samtliga uttagna föräldrardagar. Västmanland har ett värde på 23,5 att jämföra med 22,0 för Sverige som helhet. Indexvärdet 100 betyder att båda föräldrarna delar lika på föräldrarledigheten. Högst värde i länet har Hallstahammar medan Arboga har lägst.