Högre betyg i kommuner med många friskolor

1:50 min

Ny forskning visar att studieresultaten är högre i de kommuner med större andel friskolor. Betygen är också högre för de elever som går i kommunala skolor i dessa kommuner. Liknande studier har visar samma sak tidigare.

– Vi har haft möjligheten att följa eleverna under en tidsperiod där friskoleandelen faktiskt ökat rätt kraftigt. Vi har också följt eleverna efter de lämnat grundskolan, och följt dem till gymnasiet och till universitetet, säger Mikael Lindahl, professor i Nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Mikael Lindahl och Anders Böhlmark vid Stockholms universitet är författare till forskningsrapporten som i dag presenteras vid IFAU, Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk utvärdering.

Den data som de använt är både från före friskolereformen 1992 och efter, ända fram till 2009. Samtliga elever som gått ut årskurs nio i Sverige under den här perioden, både från kommunala och fristående skolor, finns med. Dessutom har man följt dessa elever och granskat deras betyg i gymnasiet och sedan kontrollerat om de läser vidare på högskolan.

Ett av resultaten är ungefär som de tidigare studierna i samma ämne. Betygen är högre för eleverna i grundskolan i de kommuner som har stor andel friskolor.

– Det är inte bara så att friskolorna möjligtvis fått bättre elevresultat jämfört med kommunala skolor, utan det är tydligt att eleverna blivit bättre både i kommunala skolor och i friskolor i de kommuner med mycket friskolor.

Dessutom så är sannolikheten högre att dessa elever senare läser vidare på högskolan. Men vad det här beror på, att både kommunala elevers och friskoleelevers studieresultat höjs där det finns fler friskolor, är svårt att svara på, säger Mikael Lindahl.

– Vi kan spekulera i olika möjligheter men vi kan inte peka på exakt på vad det är. Om det är så att de kommunala skolorna utsätts för ett konkurrenstryck i och med att de riskerar att förlora elever. Eller om det är så att de påverkats när det gäller pedagogiska metoder och annat, och på det sättet blivit bättre.