Jonas Staal gör konst av högerpopulism

3:03 min

Jonas Staal är en av Europas mest aktiva och omdiskuterade konstnärer. Just nu medverkar han i utställningar med politisk konst i flera holländska städer. Och på Berlin-biennalen i våras skapade Jonas Staals toppmöte för stämplade terrororganisationer stor debatt. Kulturnytts Fredrik Wadström har träffat Jonas Staal i Amsterdam.

Jonas Staal visar sina bidrag på utställningen "Vote back" - Rösta tillbaka - på konsthallen De Appel i Amsterdam. Staal har bjudit in holländska politiska partier att ställa ut förbjuden konst.

Inspirationen kommer från det högerpopulistiska Frihetspartiet med Geert Wilders i spetsen som för några år sedan skapade ett rum i det holländska parlamentet med konst som de ansåg censurerats i vissa kulturella sammanhang, till exempel danske Kurt Westergaards Mohammed-karikatyr från Jyllandsposten. Jonas Staal har i flera år utgått från Frihetspartiets idéer och ideologi i sina verk, också i den installation som just nu visas på utställningen "Hur mycket fascism?" på konsthallen BAK i Utrecht.
- Jag vill göra det här partiets politik synlig, säger Jonas Staal.

Alla människor är för frihet, frågan är vilken sorts frihet de försvarar, säger Jonas Staal som 2007-2008 stod inför rätta för att Frihetspartiets ledare Geert Wilders ansåg sig hotad av Staals konstprojekt. Jonas Staal friades till slut i alla instanser.

Det av hans olika projekt som i år väckt mest debatt är toppmötet för en ny värld, New World Summit, på konstbiennalen i Berlin i våras. Representanter för terroriststämplade organisationer bjöds in för att tala för sin sak men också för att ställas till svars för sina handlingar.

Den svenske konstnären Lars Vilks har i flera sammanhang känt sig orättvist behandlad för att hans medverkan på den anti-muslimska konferensen i New York kritiserats så starkt medan ingen bryr sig om Jonas Staals toppmöte. Staal själv tycker att demokratin förutsätter att alla får komma till tals men att organisationer som förespråkar våld måste vara beredda på att försvara sig mot kritik.

Jonas Staal planerar nya toppmöten med terrorstämplade organisationer, fast på andra platser på jorden eftersom de internationella terrorlistorna inte ser likadana ut i alla länder. Det blir olika grupper som kan medverka på en konferens i Indien jämfört med i USA. Staal tycker att samtidskonsten kan erbjuda ett rum som saknas inom politiken.

– På så sätt kan konsten vara mer politisk än politiken.

Utställningen "Vote back" på De Appel i Amsterdam den här veckan ut och på "How much fascism?" på konsthallen BAK i Utrecht fram till jul.