Tanken lever med ett kulturhus

Kulturnämnden i Kungsbacka har inte gett upp hoppet om ett nytt kulturhus med biograf vid Lindens torg i centrala staden.
Kommunens högsta politiker sa i januari att de hellre vill bygga till en teater på Aranäsgymnasiet och utreda ett nytt kulturhus på längre sikt. Kulturnämndens ordförande Larry Söder, kristdemokrat, säger till P 4 Radio Halland att ett hus med biograf och teater under samma tak blir den bästa lösningen och borde kunna byggas inom fem år, gärna med hjälp av en privat aktör som hyr ut valda delar till kommunen.