Nya sökningar efter medeltida nunnekloster

1:21 min

Nästa år vill Gotlands museum för första gången på 80 år göra en utgrävning vid Korsbetningen i Visby. Men de är inte ute efter offren från slaget vid ringmuren 1361 utan vill ta reda på med om Solberga nunnekloster.

- Vi hoppas kunna få fram ytterligare rester efter byggnader vid det gamla nunneklostreret som legat där, säger Ulrika Mebus chef för kulturmiljöavdelningen på Gotlands museum.

Hon hoppas att de ska hitta spår efter en golvvärmeanläggning för att visa att det var vanligt på Gotland, och att klosterbyggnaderna var moderna. Ett tiotal personer kommer att kunna delta i utgrävningen och kursen under en vecka i juli 2013.

Inför 2013 ansöker Gotlands museum om statliga kulturmiljöpengar hos länsstyrelsen för att genomföra en fältarkeologisk kurs vid ruinen efter Solberga nunnekloster i Visby. De vill också ordna en kurs i fosfatkartering som är en teknik för att ta reda på var människor har bott i äldre tider och så vill de göra en byggnadshistorisk djupdykning i gamla residenset i Visby.