Dyr sanering i Sollefteå

19 miljoner kronor kommer det att kosta att sanera ett svårt förorenat område i Sand Forsmo strax utanför Sollefteå. Föroreningarna orsakades när gamla telefonstolpar impregnerades med kreosot och arsenik.
Det är ett område stort som en fotbollsplan ungefär, som är allvarligt förorenat av både arsenik och kreosot. Området ska saneras och länsstyrelsen har via sina beräkningar kommit fram till att det hela kommer att kosta ungeär 19 miljoner kronor. Föroreningarna kommer från en gammal träimpregneringsverksamhet som pågick från tidigt 30- tal fram till 1950. Konsulter har påpekat att situationen i det aktuella området är mycket allvarlig, halten av arsenik är 70 gånger högre än det riktvärde som finns, och myndigheterna säger i olika skrivelser att det finns fara för både människor och djur. Frågan om kostnaden för en kommande sanering var uppe hos kommunstyrelsens ledningsutskott igår. Det kom inget beslut från mötet, ledamöterna hade ett flertal frågor som inte kunde besvaras och nu går frågan direkt upp till kommunstyrelsen i mitten av april. För Sollefteås del handlar det om en kostnad på 1,4 miljoner kronor. Naturvårdsverket står för resterande 17 miljoner.