Färre fåglar och inga utsläpp efter sopor i Roma

10 min

--Vi är inte långsinta, vi fortsätter och förbättrar oss och jobbar med de saker som vi tror på" det säger Ragn-Sells avdelningschef Peter Johansson, som nu åter börja känna stolthet över företagets arbete på Gotland. Vid Roma kretsloppsanläggning samlar företaget in och behandlar allt hushållsavfall från Gotland.

För snart två år sedan slog Östra vattenrådet larm om stora utsläpp av avloppsvatten vid sophanteringen mellan Roma och Dalhem.

Flera grannar drabbades och stora mängder förorenat vatten rann ut i Gothemsån. Nyligen berättade vi att företaget Ragn-Sells som sköter insamling och omhändertagande av alla Region Gotlands hushållsopor på platsen, har fått en företagsbot på 100 000 kronor. Ragn-Sells har brutit mot villkoren för anläggningen, men det var av oaktsamhet konstaterade riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg.

Eter har nu besökt anläggningen igen för att se och höra hur verksamheten ser ut idag och det mest fungera nu bra, det säger platschefen Thomas Kahlqvist. Fortfarande kör man dock lakvatten från anläggningen till reningsverket i Visby, vilket man inte kan fortsätta med i all tid. Nu vill Ragn_Sells få bekräftat hur rent lakvattnet skall vara för att få skickas i den befintliga avloppsledningen till Romas reningsverk.

Matavfallet är idag helt omhändertaget inomhus i en plasthall medan det brännbara avfallet mals och ompacketeras i plåtcontainer på en asfaltyta  mitt i anläggningen. Den här fraktionen körs sen till Cementa i Slite och går bra att bränna, säger avdelningschef Peter Johansson som för dagen också ör på plats.

Fortfarande är det för mycket matavfall i det brännbara materialet så fåglar lockas fortfarande dit. De har dock minskat från några tusen till några hundra, som letar mat i soporna.

Nu är det upp till oss gotlänningar att inte kasta matavfall bland de brännbara soporna, det vill säga inte kasta halvfulla matförpackningar utan tömma innehållet i komposthinken, detta för att hjälpa sorterarna att slippa de fåglar som ännu finns vid Roma kretsloppsanläggning.