Vård

Har inte råd att behandla ADHD

1:31 min

Patienter som får diagnosen ADHD erbjuds medicin men inte någon behandling, för det har landstinget inte råd med. Det är synd, säger Mona Sunnfors som är chef för enheten för neuropsykiatri vid Jämtlands läns landsting.

– Vi har inte resurser att behandla med arbetsterapeuter och socionomer, alltså samtal, säger Mona Sunnfors som är chef för enheten för neuropsykiatri (ENP) vid Jämtlands läns landsting.

Vad tänker du om det?

– Det känns fel att vi inte kan göra det för vi vet att det är en viktig del i behandlingen för det ger ett mera långsiktigt välbefinnande för patienterna än medicineringen, säger Mona Sunnfors.

Många av de som söker hjälp och sen också får diagnosen ADHD har i många fall under lång tid mått väldigt dåligt, en del har varit deprimerade och har en trasslig familjesituation och många har också missbruksproblem. Å det här kan förvärras av långa utredningstider.

Det är också svårigheter som kan behöva lösas på andra sätt än med medicin, men till det finns alltså inte personal.

För att hinna med att hjälpa alla krävs mer personal och sammanslagning av enheterna vuxenhabiliteringen och enheten för neuropsykiatri och ytterligare 3-4 tjänster, framförallt en läkare till, tycker Mona Sunnfors chef för enheten för neuropsykiatri.

Sammanslagning är rimligt men inte fler tjänster enligt Anita Secher som är vikarierande områdeschef för hela psykiatrin.

– En sammanslagning av enheterna är ju det vi tänker göra och det är ju möjligt men däremot att utöka resurserna i den omfattning som beskrivs, det är inte ekonomiskt möjligt i dagsläget, säger Anita Secher.