Gruppen unga förtidspensionärer ökar

2:35 min

Antalet unga med aktivitetsersättning – tidigare kallad förtidspension – kommer att öka de närmaste åren. Det skriver försäkringskassan i en ny prognos.

Ökningen beräknas äga rum trots att regeringen satsar drygt 500 miljoner på området.

Irene Wennemo, som utreder socialförsäkringssystemet, är oroad.

– Det är väldigt bekymmersamt för aktivitetsersättningen är trots namnet något som ofta leder till passivt bidragstagande bland unga och att man faktiskt inte lyckas etablera sig i näringslivet, säger hon.

– Det här är en utveckling man har försökt bryta genom en del regelförändringar, men uppenbarligen är det inte tillräckligt för att få ned volymen i den här ersättningen.

Försäkringskassan har räknat ut hur sjukförsäkringen kommer att utvecklas de kommande fem åren.

Om man tittar på hela gruppen som får aktivitets- och sjukersättning – det som förr kallades förtidspension – så kommer gruppen att bli mindre. Och det beror på att kraven för att få ersättningen är högre och på att en del kommer att gå i pension.

Men gruppen unga förtidspensionärer – det vill säga de som är mellan 19 och 29 år – kommer att växa.

I dag är de 28 200, om fem år är de 30 000, enligt kassans prognos.

Irene Wennemo tror att det största problemet finns i skolan.

– Under de senaste 10–20 åren har man låtit antalet som börjar särskolan öka kraftigt, och många har kanske egentligen hamnat där av fel skäl, och när de sedan lämnar skolan är det många som hamnar i aktivitetsersättning. Och det finns inte heller några andra bra strategier för var de här ungdomarna ska ta vägen.

I sin senaste budget la regeringen fram ett paket med åtgärder som kostar cirka 140 miljoner kronor om året under fyra år.

Bland annat förlängs möjligheten att studera eller arbeta utan att förlora aktivitetsersättningen.

Så här förklarade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson syftet med satsningen i september.

– Det handlar naturligtvis om att dels minska behovet av nya förtidspensioner – att ge andra instrument och andra möjligheter i stället för förtidspensioner för de som är på väg in – och dels att öka möjligheten att komma ut ur förtidspensionssystemet.

Irene Wennemo tycker att regeringen har gjort en del rätt saker, till exempel när den höjde kraven för när barn ska slussas till särskolan. Men mycket återstår att göra, säger hon.

– Man måste ju också se till att fler klarar skolan och kommer in på jobb som de klarar av. Det är inte så lätt i dagens samhälle, det måste vi inse, jobben kräver mycket högre kvalifikationer. Men därför behöver vi också flera typer av subventionerade anställningar.