Fortfarande kaos i New Jersey efter stormen

2:24 min

Efter stormen Sandys framfart har vattnet nu till slut dragit sig tillbaka från staden Hoboken i New Jersey, en av de städer som drabbades hårdast av översvämningar efter stormen. Nu kan invånarna börja överblicka skadorna.

Överallt i Hoboken ser man folk som är igång och pumpar upp vatten ur översvämmade källare.

– Vi har hållit på och pumpat sedan i går. Nu är vattnet 30 centimeter djupt, det måste ha varit tre meter i går, säger Tony Rudichello som har en rörmokarfirma. Han har mycket att göra nu.

– Jag hade tio hus i går och kanske sex-sju i dag så det går åt rätt håll, säger Tony.

– Källaren ska nog klara sig men allt som fanns där är säkert förstört, tror han.

Hoboken ligger lågt och när vattnet kom i måndags så var det som en rasande flod, säger invånarna. Tusentals människor blev isolerade i sina hus när vattnet steg på gatorna och blev evakuerade av militären. Och när havet sjönk tillbaka blev översvämningarna i staden kvar.

Utanför Jessie Haliburtons mäklarbutik langar man upp sandsäckar på en lastbil. De hjälpte inte, översvämningen blev mycket kraftigare än Jessie hade väntat sig och vattnet forsade in över dem.

– Vi har förmodligen förlorat allting, säger Jessie och visar runt i butiken. Golvet är täckt av gråbrunt slam som man försöker tvätta bort.

Staden Hoboken är fortfarande fylld av militärbilar. Soldaterna hjälpte till att evakuera tusentals människor som blev fast i sina hus när gatorna översvämmades. Jeff och Mali Makris hade uppemot en meter vatten mot husets framsida. Nu är vattnet borta, men inte alla problemen.

– Vi har ingen el och inget varmvatten, säger Mali. När det blir mörkt tänder de stearinljus.

Jeff säger att deras största bekymmer nu är deras 14 månader gamla dotter Eileen, eftersom det är så kallt på nätterna utan uppvärmning. Det är ner mot noll grader utomhus.

De senaste beskeden från stadens myndigheter är att elen, och värmen, kanske kommer tillbaka först om sju till tio dagar. Så länge kan Jeff och Mali inte vänta.

– Vi planerar att ta in på hotell redan i dag och dela rum med några vänner, säger Mali.