John Ausonius får inte straffet tidsbestämt

John Ausonius, den så kallade lasermannen, får inte sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff. Det beslutade Örebro tingsrätt i dag.

Tingsrätten skriver i beslutet att risken för att Ausonius återfaller i allvarlig brottslighet är "såväl konkret som beaktansvärd". De lägger stor vikt vid vad Rättsmedicinalverket anser om hans risk för återfall, bedömningen att den är "medelhög".

Han har skött sig bra i fängelset men rätten anser, liksom Rättsmedicinalverket, att det är svårt att veta hur han skulle klara av ett liv i frihet. Riskfaktorer är bland annat hans autismdiagnos och hans problem med spel, som han inte har påbörjat behandling för.

Avslaget kan överklagas till hovrätten.

Under förhandlingen inför beslutet berättade Ausonius i rätten att han anser att brotten han dömts för är fruktansvärda. Han sade också att han ändrat sina värderingar kring invandrare.

Fram till för drygt fyra månader sedan satt Ausonius på Kumla, ett fängelse med högsta säkerhetsklass. Nu har han flyttats till Österåker, med lägre säkerhetsklass.

Rättsmedicinalverkets utlåtande anser att Ausonius förmåga att sätta sig in i framtida problem är begränsad. Det slås fast att han bagatelliserar svårigheter och har ett självförtroende som "gränsar till övertro på den egna förmågan". Han ser sig som en person som presterar över genomsnittet och har en "nedlåtande underton" mot personer som inte gör det, enligt utlåtandet.

Ausonius har suttit fängslad i över 20 år. Han är dömd för ett mord och tio mordförsök under några månader 1991 och 1992. Alla offer var män med invandrarbakgrund.

Han är även dömd för bland annat nio grova rån.

Det var tredje gången han ansökte om att få ett datum då han kan släppas fri. 2008 och 2010 fick Ausonius avslag på sin ansökan om tidsbegränsning. Även i den senaste riskbedömningen från Rättsmedicinalverket, från i våras, kvarstår den bedömningen.

TT/Ekot