Fåglar oljeskadade i Östersjön

250 oljeskadade alfåglar upptäcktes utanför Ottenby fågelstation på Ölands södra udde under gårdagen.
25 av fåglarna var så allvarligt skadade att dom fick avlivas. Kustbevakningen har ännu inte lyckats spåra var oljan kommer ifrån men säger att man ska fortsätta sökandet idag.