Boulevard P4 Örebro

Vad kostar en begravning? Ekonomen ger tips på hur du håller kostnaderna nere

9:41 min

En av livets största påfrestningar är när en nära anhörig går bort. Att mitt i sorgen orka fråga om priset och förhandla om olika kostnader kan kännas svårt. Men kostnaderna i samband med ett dödsfall är stora. Det handlar ofta om minst 25 000 kronor för begravning och gravsten. Många val ska göras och några prisjämförelsesajter för begravningstjänster finns inte.
– Man kan avstå från dödsannonser och gravsten och på så sätt hålla kostnaderna nere, säger Bodil Hallin, familjeekonom.


Så här håller du kostnaderna nere
Här är några tips på hur du kan tänka och göra för att få en fin och värdig begravning som är anpassad till dödsboets eller dina tillgångar:

* Det är okej att fråga om priserna.
Det kan kännas svårt att fråga om priset för olika begravningstjänster. Som om man bara ser till pengarna i stället för att hedra den döde med en fin och värdig begravning. Så ska man absolut inte behöva känna. Det är verkligen inget konstigt med att ta reda på vad det kostar.

* Det dyra behöver inte vara det bästa
. Det går att anordna en mycket vacker och värdig begravning utan att välja de dyrare alternativen. Genom att göra några saker själv kan man hålla kostnaderna nere samtidigt som begravningen kan kännas mer personlig. Programblad till begravningen, egna tackkort och egna blomsterarrangemang med hjälp av vilda blommor, grenar eller löv efter säsong är några exempel på saker man kan göra själv. Tycker man att det blir dyrt att anlita musiker kan man använda sig av olika musiktjänster, till exempel Spotify eller iTunes, och sätta ihop ett eget musikprogram med den dödes favoritmusik.

* Undersök försäkringar. Det finns många olika typer av försäkringar som kan betalas ut vid dödsfallet och som bidra till begravningskostnaderna. Försök skaffa en klar bild över försäkringarna så att du vet hur mycket pengar som finns tillgängliga. Mer om detta nedan.

* Få en överblick om hur du kan planera. Här är några exempel på sajter med bra information: Sveriges Begravningsbyråers Förbund, Fonus och Den sista vilan.

* Be om en skriftlig prisuppgift
från åtminstone två begravningsbyråer. Sveriges Begravningsbyråers Förbund har ett planeringsverktyg, planerabegravning.se, där du kan lägga in dina önskemål och sedan välja ut vilka begravningsbyråer du vill skicka sammanställningen till. Därefter kontaktar begravningsbyråerna dig och ger dig kostnadsförslag. Välj den byrå du får mest förtroende för, men var inte rädd för att fråga om de kan justera priset där de är dyrare än andra.

* Be en vän om hjälp. En vän eller bekant som kan sjunga vid begravningen, följa med till begravningsbyrån, hjälpa till att sammanställa prisuppgifter, skriva tackkort eller något annat är ett gott stöd, både personligt och ekonomiskt. Allra bäst är en vän som inte sörjer så djupt som man själv gör och har lite mer kraft och ork. Var inte rädd för att fråga, många blir tacksamma över att kunna få hjälpa till.

Viktigt att tänka på!
Om det saknas tillgångar i dödsboet får den som har anlitat en begravningsbyrå eller ett juridiskt ombud själv stå för kostnaderna.

Fyra prisexempel

Jag har ställt samman fyra prisexempel på kostnader i samband med begravning.
En vanlig begravning inklusive gravsten kan kosta ungefär 25 000 kronor. En lite mer påkostad begravning kan kosta 39 000 kronor medan en mycket påkostad kan kosta ungefär  70 000 kronor. Det allra lägsta totalpriset landar på 7 450 kronor och bygger på att man avstår från gravsten och en del annat samt gör det mesta av arbetet på egen hand.
En detaljerad sammanställning bifogas.

Vem betalar – Staten, kyrkan, dödsboet eller efterlevande?

Detta betalas via skattsedeln

Begravningsavgiften är obligatorisk, betalas via skattsedeln och uppgår i genomsnitt till
0,22 % av inkomsten. I begravningsavgiften ingår lokal där den döde förvaras inför begravning (kallas också bisättningslokal), transport inom församlingen från bisättningslokal till gravsättning, gravsättning och gravplats i 25 år. Mer information om begravningsavgiften finns på Svenska Kyrkans hemsida.

Detta betalas via kyrkan om man är medlem
Den som är medlem i Svenska Kyrkan betalar i genomsnitt 1,24 % av inkomsten i kyrkoavgift. Avgiften betalas via skattsedeln men varierar beroende på vilken församling man tillhör. I kyrkoavgiften ingår begravningsgudstjänst med orgelmusik i valfri församling i svenska kyrkan och bärare vid kistbegravning.

Nio andra trossamfund tar också in sin medlemsavgift via skattsedeln. Trossamfunden beslutar själva om avgiftens storlek men 1 % av inkomsten är en vanlig nivå. Normalt ingår begravningsgudstjänst i medlemsavgiften.

Den som inte är medlem i svenska kyrkan eller något annat trossamfund får själv stå för själva begravningsceremonin; begravningsofficiant, musik med mera. Däremot måste varje församling tillhandahålla en lokal som man får använda utan kostnad. En del kommuner har också lokaler för begravningsceremonier.

Detta får dödsboet alltid bekosta
Dödsboet får alltid stå för kista och urna, transport av kistan till bisättningslokalen och blommor som smyckar kistan. Extra musik och solosång vid begravningsceremonin får dödsboet också betala liksom kostnader för minnesstund, annonsering, gravsten och arvode till begravningsbyrån.

Bouppteckning eller dödsboanmälan kostar extra
En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska göras inom tre månader efter dödsdatumet och därefter skickas in till Skatteverket. Man kan upprätta en bouppteckning på egen hand genom att ladda ner Skatteverkets blanketter. Anlitar du en jurist får du räkna med att en vanlig, okomplicerad bouppteckning kostar från 6 500 kr till 9 500kr. Jurister arbetar med en löpande timtaxa som kan ligga på 1 500 kronor per timme eller mer. En komplicerad bouppteckning kan därför bli betydligt dyrare. Kostnaderna för bouppteckningen tas från dödsboet men tänk på att det är den som anlitar det juridiska ombudet som får stå för kostnaderna om det saknas tillgångar i dödsboet.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till annat än begravning och andra nödvändiga utgifter i samband med dödsfallet kan man vända sig till socialnämnden i den avlidnes hemkommun som hjälper till att göra en dödsboanmälan utan kostnad. Då behöver ingen bouppteckning göras.

Mer information om bouppteckningar finns på Skatteverkets hemsida.


Om försäkringar

Den vanligaste frågan som rör försäkringar vid dödsfall är; får man ut pengar från alla försäkringar om man har flera olika försäkringar. På den frågan är svaret JA. Däremot betalas inte försäkringarna ut med automatik vid ett dödsfall. Därför ska man alltid undersöka vilka försäkringar som finns och begära att de betalas ut. Men att leta reda på försäkringar kan vara något av ett detektivarbete eftersom de inte finns samlade i något gemensamt register.

Så här hittar man…

… privata försäkringar:

* Gå igenom papper eller pärmar och leta efter försäkringsbrev.
* Läs igenom deklarationen. Där kan man se sparande i privata pensionsförsäkringar.
* Gå igenom bankkontoutdrag. Se om inbetalningar har gjorts till försäkringsbolag.
* Saknas papper kan det löna sig att ringa runt till några av de största försäkringsbolagen.
* Hade den avlidne lån? Kolla med banken eller bankerna om det finns låneskydd.

… andra försäkringar:

* Kontakta AFA som administrerar tjänstegrupplivförsäkringar för privatanställda arbetare.
* Kontakta Collectum som administrerar tjänstegrupplivförsäkringar för privatanställda tjänstemän.
* Kontakta den avlidnes arbetsgivare om den anställde var anställd kommunalt, statligt eller om du inte hittar försäkringar via AFA eller Collectum.  Arbetsgivaren kan lämna upplysningar om vart du ska vända dig.
* Kontakta din egen arbetsgivare och hör om den avlidne är medförsäkrad.
* Om den avlidne var medlem i ett fackförbund: kontakta dem och fråga om försäkringar.

En del begravningsbyråer erbjuder hjälp med försäkringsutredning till ett löpande timpris.

Om privata försäkringar

Här är exempel på privata försäkringar som kan falla ut vid dödsfall:
* Livförsäkringar
. En försäkring där ett engångsbelopp betalas ut till i förväg bestämda personer. Privata sjukförsäkringar kan innehålla ett mindre dödsfallsbelopp.
* Låneskydd. En försäkring som betalar tillbaka delar av eller hela lånet. Försäkringen är kopplad direkt till ett bolån eller vanligt lån. Finns bolån eller vanliga lån; fråga alltid banken eller bankerna om det finns ett låneskydd.
* Olycksfallsförsäkringar. Innehåller oftast ett dödsfallskapital som faller ut om dödsfallet sker på grund av en olyckshändelse.
* Kapitalförsäkringar med förmånstagarförordnande. En kapitalförsäkring är ett sparande som sker via ett försäkringsbolag.
* Privata pensionsförsäkringar med förmånstagarförordnande eller återbetalningsskydd/familjeskydd.
* Privat pensionssparande i form av IPS. Betalas alltid ut vid dödsfall.

Om försäkringar via arbetsgivaren
Alla som arbetar hos en arbetsgivare där det finns kollektivavtal omfattas av TGL – Tjänstegrupplivförsäkring. Försäkringen innebär att ett skattefritt engångsbelopp, ett grundbelopp, betalas ut till den avlidnes maka, make, registrerad partner eller barn.  I en del försäkringar omfattas också sambo men i andra försäkringar omfattas bara sambo om det finns ett särskilt förmånstagarförordnande. Om personen som avlider är under 55 år är grundbeloppet i år 264 000 kr. Med stigande ålder sjunker grundbeloppet. TGL-försäkringen betalar alltid ut ett halvt basbelopp, i år 22 000 kronor, direkt till dödsboet avseende begravningshjälp.

Den som inte omfattas av en egen TGL kan vara medförsäkrad genom sin efterlevande make/maka, sambo eller registrerade partners TGL. Då kan det betalas ut ett halvt basbelopp, för närvarande 22 000 kronor, i begravningshjälp.

Även arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan ha tecknat separata försäkringslösningar.
 
Om försäkringar via facket
Via ett medlemskap i ett fackförbund kan man omfattas av olika försäkringar, antingen automatiskt eller genom att teckna tilläggsförsäkringar. Kolla om den avlidne var medlem i ett fackförbund och om det finns försäkringar via facket.

Mer information om försäkringar finns på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

När pengarna inte räcker - Begravningshjälp via kommunen.

Räcker tillgångarna i dödsboet inte till begravning och gravsten kan man vända sig till den avlidnes hemkommun och ansöka om ekonomiskt bistånd. Kommunen ersätter kostnaderna för en enkel begravning. Beloppet kan variera något mellan kommunerna men det är vanligt att maximalt belopp som utbetalas är ett halvt basbelopp, vilket i år innebär maximalt 22 000 kronor.