Tierps kommun säger ja

Kommunstyrelsen i Tierp sa igår ja till att låta SKB, svensk kärnbränslehantering, få provborra i kommunen. Det handlar även här, liksom i Oskarshamn, om ett eventuellt slutförvar av kärnbränsleavfall. Tidigare har Tierps arbetsutskott sagt nej till provborrningarna, men vid tisdagens votering vann alltså ja-sidan med sju röster mot sex.
Men trots att Ja sidan vann i går är det inte alls säkert att det tillslut blir provborrningar, flera partier är splittrade i frågan o bland annat så säger det Socialdemokratiska kommunalrådet Börje Wennberg att partipiskan INTE gäller i denna frågan. Den 9 april tas frågan upp i kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut.