Framtidspark i Västervik

Landstingsägda Norra sjukhusområdet i Västervik har alla möjligheter att bli en framtidspark, med både boende, fritids och besöksanläggningar men också plats för tjänsteföretag. Det föreslår den förstudiegrupp som på uppdrag av landstinget, kommunen och regionförbundet utrett det unika jätteområdets förutsättningar. Per Sjöstrand i förstudiegruppen säger att regionen har få såna sammanhållna naturområden med uppbyggd infrastruktur som just det gamla sjukhusområdet uppvisar.
Det är landstingets och politikernas sak nu att gå vidare, men vi tror att en ny kaptitalstark ägare kan göra nått fantastiskt av området, säger Per Sjöstrand till P4 Kalmar.