Radiodagboken - Jönköpings län

Yvonne Hedström: Det sitter i generna att tycka om att gräva i jorden

2:26 min

Yvonne kämpar med att få upp en lavendel med långa rötter ur en urna då vi möter henne. En arbetsplats som ligger 100 meter från hennes hem.