Maxtaxan kan höja dagisavgift

För de flesta innebär Maxtaxan inom barnomsorgen att barnomsorgen blir billigare men för några blir det tvärtom. Eftyersom maxtaxan också innebär att den betalningsfria månaden på sommaren försvinner i de flesta kommuner får en del familjer som tidigare haft låg barnomsorgsavgift att totalt sett få en högre avgift för hela året.