5 000 bor vid gruvgrop som rasar i Malmberget

2:12 min

I Malmberget, utanför Gällivare, låter det helstatliga gruvföretaget LKAB tusentals människor bo på kanten till en gruvgrop som håller på att rasa.

Nu kräver länsstyrelsen ett säkerhetsavstånd och vill att alla som bor inom en radie av 500 meter från gruvan ska evakueras. Snart ska miljödomstolen ta ställning till kravet.

Malmbergsbon Kurt Hansson är rädd för jordskalven, som gruvbrytningen framkallar.

– Det värsta är när skalven kommer på nätterna, då hoppar man ju upp ur sängen. Det känns som att det vrider hela huset, som att huset far på sidan och går omkull, säger han.

LKAB har skrivit ett avtal med Gällivare kommun som innebär att Kurt Hansson och många av de övriga 5 000 Malmbergsborna blir fast på gruvkanten i 20 år till. Villaområdet ska avskärmas med höga stålstängsel.

– Vi är ju fångar i vårt eget hus, det går inte att sälja det. Det liknar ju en stor hundgård. Vem vill bo i en hundhage? De borde ju flytta bort hela Malmberget, så vi slipper eländet.

I avtalet skriver LKAB att deras gruvverksamhet har orsakat påtagliga skador på tätorten. Förutom direkt fysiska och ekonomiska skador på fast egendom, även skador för tätortens invånare i form av försämrad boendemiljö och oro som närheten till gruvan medför. Men trots det vill LKAB alltså vänta 20 år eller mer med att köpa in många av husen. En fjärdedels livstid. Anders Lindberg är informationschef på LKAB:

– Både kommunen och LKAB måste ju ha kapacitet att ta hand om detta, planera för nya områden. Att bygga nya bostäder och att köpa upp de fastigheter som ska avvecklas. Så att vi kan hitta en bra lösning tillsammans med kommunen för att kunna hantera det här på ett bra sätt.

Länsstyrelsen i Norrbotten kräver ett skyddsavstånd och vill att alla som bor inom en radie av 500 meter från gruvan ska flyttas bort därifrån. Nu.

– Situationen måste lösas utan dröjsamål anser vi. Att se till att människor inte behöver utsätts för det här. Vi tycker inte att det är särskild god planering att hela tiden ta en gata i sänder med folk som bor i direkt  anslutning till det här rasområdet, säger David Berggård, gruvexpert på länsstyrelsen.