Stormen Sandy påverkar presidentvalet

1:39 min

Stormen Sandy kommer påverka valdeltagandet i det amerikanska valet. Förhandsröstningen har minskat i flera stormdrabbade områden och kan även orsaka besvärliga juridiska konflikter efter valet.

Fortfarande är stora områden i New Jersey och New York utan el. Det arbetas dygnet runt med att röja och dra fram ström till vallokaler för att valet ska kunna genomföras som planerat, men det kommer inte att gå överallt. 

Hela samhällen längst kusten drabbades av översvämning och vallokalerna där  är borta.

– Militärlastbilar kommer att placeras ut, för att ersätta vallokalerna, säger delstatens biträdande guvernör Kim Guadagno. Hon uppmanar väljarna att i möjligaste mån poströsta.

Även i New York kommer det på flera håll bli svårt att få vallokalerna att fungera som vanligt. Delar av Manhattan är ännu utan el, liksom i Queens och andra stadsdelar. En del vallokaler anses också vara farliga, då byggnaderna skadats av vattenmassorna.

Elbolagen har fått order om att i reparationsarbetena i första hand prioritera de allra mest akuta abonnenterna, som sjukhus och i andra hand just vallokaler. Ett arbete som de förmodligen inte kommer hinna slutföra innan valdagen på tisdag.

Stormen verkar redan även konkret ha påverkat valdeltagandet genom att förhandsröstningen under en period avbröts i stormdrabbade områden.