Helt jämnt i opinionen inför valet

1:34 min

Efter historiens dyraste valkampanj visar de senaste opinionsmätningarna på i stort sett dött lopp mellan president Barack Obama och utmanaren Mitt Romney.

Båda får 48 procent i mätningen som publicerades i dag av ABC news och Washington post. Även webbaserade Realclearpolitics sammanvägning av opinionsmätningar visar på jämnt lopp sett till antalet röster.

Men det är ju inte väljarnas röster som direkt avgör vem som får makten i Vita huset. Sett till hur väljarnas röster i opinionsmätningarna skulle fördela elektorerna från delstaterna, vilka i sin tur röstar fram presidenten, så visar Realclearpolitics mätning på en svag övervikt för den sittande presidenten.

Det behövs 270 elektorsröster för att vinna. Nu ser det ut som att Obama har 201 från delstater som anses säkra mot Romneys 191.

Samtidigt visar opinionsmätningar möjligen på en svag övervikt för Obama i de nio delstater där det står och väger, bland annat i Iowa, Nevada och Ohio, men tendensenen är inom felmarginalen.

Mycket av kraften i valkampanjerna används nu till uppmana väljare att överhuvudtaget använda sin rösträtt. Mer än 25 miljoner väljare beräknas redan ha förhandsröstat, men det kan bli avgörande vilka grupper som faktiskt gör det under valdagen på tisdag, som även är en vanlig arbetsdag.

Om stora skaror ur minoritetsgrupperna röstar det anses det gynna den demokratiske presidenten Barack Obama, medan ett generellt lägre valdeltagande anses kunna gynna den republikanske utmanaren Mitt Romney.