Telia & Sonera söker VD

Efter sammanslagningen av Telia och Sonera råder det nu febril aktivitet för att hitta den person som ska leda den nya nordiska telejätten. Ordföranden i det sammanslagna bolaget, Tapio Hintikka, räknar med att presentera den nya vd:n redan inom några veckor.
Det finns en lista med personer, säger Tapio Hintikka, som hoppas att den nya vd:n ska kunna börja sitt jobb någon gång under sommaren. Den nya vd.n ska rekryteras utifrån. Soneras nuvarande VD Harri Koponen, anses uppenbarligen inte mogen för den yppersta ledningen utan blir vice vd. Och Telias VD Marianne Nivert har sedan länge meddelat att hon tänker gå i pension i september. Nu ser det alltså ut som att ledarfrågan kommer att lösas tidigare än så. Och det är bra tycker Stefan Olsson telekomanalytiker på Fischer partners. För aktiemarknaden gillar inte den nuvarande osäkerheten om det nya bolagets ledning. Men det är inte bara frågan om vem som skall bli högsta chef för nya företaget som återstår för Telia. De kommande månaderna skall en stor mängd mellanchefer få nya arbetsuppgifter då de flesta positioner nu är dubbelbemannade. Så bara att degradera och befordra chefer kommer att bli ett digert arbete. Dessutom innebär sammanslagningen att anställda kommer att få gå. Meningen är ju att kostnaderna skall minska genom samgåendet. Även styrelsesammansättningen skall förändras. Viktigast där är kanske att varken den finska eller svenska staten skall ha någon representant i den nya styrelsen. En annan viktig fråga, speciellt för att få aktiemarknaden med på noterna, är att reda ut hur det står till med finanserna i Sonera. Det finns stor oro på aktiemarknaden att Sonera har ett stort behov av nytt kapital den närmaste tiden. Och så krävs det svar på vad Telia tänker göra med de mobiloperatörer som bolaget kommer att äga i de forna Sovjetrepublikerna. Aktiemarknaden verkar ha svårt att se hur Telia skall kunna tjäna pengar i fattiga och politiskt instabila länder som Kazakstan, Georgien, Moldavien och Azerbadjan. Men även de tidigare så hett eftertraktade licenserna för tredje generationens mobiltelefoni som Telia nu kommer att ha i flera Europeiska länder väcker många frågor.