Missnöje vägen till friskolor

Nästan hälften av de föräldrar som väljer friskolor till sina barn, gör det för att de är missnöjda med den kommunala skolan. Det framgår av en avhandling som läggs fram vid Malmö högskola i april.
Avhandlingens författare Jan Damgren, som är doktorand i pedagogik på lärarhögskolan i Malmö, säger till P4 Radio Malmöhus att han är förvånad att så många är missnöjda med den kommunala skolan. Det är fyra friskolor av de vanligaste typerna som studerats i fyra olika skånska kommuner. Alla föräldrar vid skolorna har intervjuats om sina val.