Gemensam satsning på vård

Skåne läns sjukvårdsparti och Sveriges Pensionärers intresseparti - SPI - kommer samverka i höstens val till regionfullmäktige.
- Partierna har mycket gemensamt, säger ordförande i SPI Skåne Lars Lindblad till P4 Radio Malmöhus. Den viktigaste valfrågan för de två partierna är bättre tillgänglighet till vården. Partierna kommer ställa upp i valet med varvade listor, och hoppas ta minst åtta mandat i regionfullmäktige.