30 nya jobb vid Thermia i Arvika

Det kan bli 30 nya jobb vid värmepumpstillverkaren Thermia i Arvika. Den danska ägaren Danfoss har beslutat att lägga ned sin fabrik i Polen den 1 december och flytta produktionen till Arvika där den beräknas vara igång senast andra kvartalet 2013.

Produktion har tidigare skett på fem olika ställen i Europa. Nu blir Arvika centrum för utveckling och all produktion av Thermias och Danfoss värmepumpar.

– Vi har ett av Europas absolut starkaste utvecklingscenter här i Arvika och det är stora fördelar för effektivitet och kvalitet att produktion och utveckling finns på samma ställe. Vi bygger här ett starkt värmepumpsfäste och är redo när marknadens utveckling i Europa får fart igen. Moderbolaget Danfoss beslut är beviset på att Thermias långsiktiga arbete nu bär frukt, säger Magnus Glavmo, VD för Thermia Värmepumpar.

Ambitionen är att samtliga anställda i Polen kommer att erbjudas nya arbeten inom Danfosskoncernen.

Thermia tillverkar värmepumpar för villor och för det expanderande fastighetssegmentet, och installationerna sköts av Thermias eget återförsäljarnät. Thermias marknadsandelar ökar i Sverige.