AMS försvarar aktivitetsgarantin

Långtidsarbetslösa i aktivitetsgarantin får färre ''riktiga'' jobb och kommer snabbare tillbaka till arbetslöshet jämfört med andra snarlika grupper av arbetslösa. Men Ams är nöjd med garantin.
- I grunden ett positivt resultat, säger Berndt Molin på Arbetsmarknadstyrelsens utredningsenhet. I en undersökning har drygt tusen långtidsarbetslösa som deltagit i arbetsförmedlingarnas aktivitetsgaranti under ett år jämförts med en motsvarande grupp som inte deltagit i nämnda garanti. Resultaten visar visserligen att aktivitetsdeltagarna snabbare får ett jobb än jämförelsegruppen. Men jobben är till större delen subventionerade arbeten.