Ja till skidor på Vallberget

Detaljplanen för en skidanläggning på Vallberget fick ja av Umeås kommunfullmäktige igår.
- Det finns en exploatör som visat intresse och kommer att träda fram när detaljplanen är fastställd, säger Carin Conradsson, byggnadsnämnden ordförande. Tankar på en skidanläggning på Vallberget har funnits länge - men de har också mött motstånd eftersom den förutsätter ingrepp i naturen. Rättvisepartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade mot förslaget, medan resten av partierna - förutom en av Centerpartiets ledamöter - röstade för skidanläggningen.