Ny inriktning på särskolan

Gymnasiesärskolan på Gotland står inför stora förändringar till hösten. Bland annat så ska varje elev få en utvecklingsansvarig lärare.
Tidigare har många elever skickats till fastlandet för fortsatt utbildning, nu vill gymnasiesärskolan behålla eleverna på Gotland och erbjuda utbildningar som passar deras individuella val bättre. Ungefär 40 elever går gymnasiesärskolan på Gotland.